Nové centrum Prahy

HB Reavis

Společnost HB Reavis zakoupila důležitý pozemek v blízkosti Václavského náměstí, aby na místě původní budovy Transgas vystavěla moderní kancelářský komplex, který bude odpovídat potřebám 21. století. Řešili jsme silný odpor aktivistů stejně jako komunikaci se státní správou tak, že klientův záměr se podařilo úspěšně prosadit.


STRATEGIE | OBSAH | KRIZOVÁ KOMUNIKACE | MEDIA RELATIONS

"Diskuzi jsme od emocí přesunuli k racionálním argumentům."

Od emocí k argumentům

Hned po oznámení, že HB Reavis chystá strhnout původní stavbu Transgasu, se zmobilizovala skupina aktivistů v čele s Klubem za starou Prahu. Rozhodli se, že pomocí médií vyvinou tlak na příslušné orgány, aby stávající komplex prohlásili za památku.

Postavili jsme se na druhou stranu a vytvořili silná media relations s přesahem do krizové komunikace. Nechali jsme promluvit renomované odborníky, kteří nesouhlasili s prohlášením Transgasu za památku, a tak jsme diskuzi dokázali z emotivní roviny přesunout k racionálním argumentům.

Rozhodnutí o bourání

Soustředili jsme se na výhody nového projektu proti nevyhovujícím vlastnostem staré budovy, dohodli jsme se s Národním muzeem, aby z jejich pohledu důležité součásti interiéru převzalo do svých depozitářů. Dál jsme trpělivě komunikovali se všemi médii, aby ve svých materiálech dali prostor také názorům HB Reavis. K nim se přiklonilo i ministerstvo kultury, které vydalo pravomocné rozhodnutí, že není důvod Transgas památkově chránit, protože architektonická hodnota nevyvažuje urbanistické nedostatky.

18

MĚSÍCŮ MEDIÁLNÍ
KAMPANĚ

1500+

ZPRÁV V MÉDIÍCH

Související projekty

Kancelář budoucnosti

Představujeme Canon jako inovátora kancelářských technologií.

Cena života

S NN Životní pojišťovnou se ptáme, na čem Česchům záleží.

Sokolské (znovu)obrození

Českou obec sokolskou jsme na sociálních sítích profilovali jako atraktivní organizaci pro mladé sportovce.