Sokolské (znovu)obrození

Česká obec sokolská

XVI. Všesokolský slet jsme využili pro aktivaci členské základny a nových podporovatelů Sokola. Aktivně jsme využili sociální sítě, abychom na Facebooku a Instagramu pomohli vnímat Českou obec sokolskou jako moderní organizaci pro všechny sportovce, zejména děti a mládež.


STRATEGIE | PRODUKCE | OBSAH | EVENT | MEDIA RELATIONS | SOCIÁLNÍ SÍTĚ

"Lidé díky nám začali vnímat Sokol jako moderní mladou organizaci."

Cvičení pro mladé

Sokol byl nezaslouženě vnímán jako tradiční organizace pro starší sportovce, přitom dvě třetiny členů jsou mladší 26 let. V období před sletem i v jeho průběhu jsme se zaměřili na tuto cílovou skupinu a na sociálních sítích jsme jí ukazovali hlavně atraktivní moderní sporty, např. parkour, v podání mladé generace. Propojili jsme se přímo se správci stránek sokolských oddílů a s jejich pomocí se nám podařilo výrazně navýšit zapojení uživatelů. Společně s tím jsme dosáhli několikanásobného dosahu facebookových stránek Sokola.

Plno nových přihlášek

Všesokolský slet trval pět dní, během kterých jsme zajišťovali kompletní mediální servis – media relations a fungování press centra. Na sociální sítě jsme mimo jiné připravili úspěšný live stream pochodu Prahou. Díky sociálním sítím se zvýšil zájem o členství v Sokole natolik, že v mnohých oddílech nestačila kapacita pro přijímání.

8X

ROČNÍ NÁRŮST
SLEDUJÍCÍCH NA FACEBOOKU

9000+

LIKE PRO FOTOGALERIE
ZE ZÁVĚREČNÉHO DNE

90 000

UŽIVATELŮ DOSAŽENO ORGANICKY
BĚHEM SLETOVÉHO DNE

Související projekty

Kancelář budoucnosti

Představujeme Canon jako inovátora kancelářských technologií.

Nové centrum Prahy

Pomáhámě HB Reavis v novém architektonickém řešení Vinohradské třídy.

Cena života

S NN Životní pojišťovnou se ptáme, na čem Česchům záleží.