Jsme profesionálové PR komunikace.

Náš tým od roku 2001 úspěšně buduje značky pomocí komunikace. Spolupracujeme s mezinárodními i českými firmami, které vyžadují nejlepší kvalitu korporátní, produktové, interní nebo krizové komunikace. Přidejte se k nim i vy, pomůžeme vám na internetu, v tištěných médiích i na našich akcích.

Naši klienti


Naše expertíza


Public relations

Korporátní komunikace

Firma komunikuje se svým okolím v každém okamžiku, i když zrovna nic neříká. Identifikujeme vaše stakeholdery, formulujeme klíčová sdělení a navrhneme strategii korporátní komunikace vůči všem cílovým skupinám včetně volby vhodných komunikačních kanálů.

Interní komunikace

Nálada uvnitř firmy a identifikace zaměstnanců a nejbližších spolupracovníků se společně sdílenými hodnotami je klíčem k motivaci a tím k úspěchu na trhu. Připravíme pro vás komplexní program komunikace s vnitřními cílovými skupinami a zajistíme jeho naplňování.

Budování značky

Jak zvýšit známost vaší firmy rychle a s co nejnižšími náklady? Budování značky už dávno nestojí pouze na tradičních médiích. Váš příběh vyprávíme prostřednictvím online i offline médií, takže dokážeme cílovou skupinu oslovit ještě přesněji a efektivněji.

Společenská odpovědnost firem

Jak jinak dnes efektivně prosadit společensky odpovědná témata než s pomocí online světa? Pomáháme firmám zviditelňovat jejich pozitivní působení prostřednictvím tradičních médií, internetu i sociálních sítí.

Komunikační kampaně

Efektivní komunikační kampaň dokáže oslovit cílovou skupinu a motivovat ji ke splnění vašich cílů. Zefektivníme vaše PR a marketingové aktivity kreativním propojením světa klasických médií s digitálními.

Firemní publikace a média

Každý, k němuž chceme hovořit, je zvyklý získávat informace jiným způsobem. Připravíme návrhy vhodných firemních médií, tištěných i elektronických, pro účelnou komunikaci s každým z adresátů a dodáme těmto médiím obsah i správnou formu, aby se stala přesvědčivým nástrojem korporátní komunikace.

Media relations

Media relations už dávno nejsou jen o setkávání s novináři. Vytváříme a posilujeme síť kontaktů a vztahů se zástupci médií, bloggery i vlivnými brand ambasadory.

Mediální tréninky

Víte, jak svou firmu správně mediálně (re)prezentovat? V rámci média tréninku zjistíte, jak na bezproblémovou komunikaci s novináři. Během školení o komunikaci na sociálních sítích se naučíte chovat v digitálním prostředí a využívat možnost interakce s klienty ve svůj prospěch.

Monitoring

Co se o vaší značce říká v médiích a na internetu? Měříte efektivitu svých aktivit na sociálních sítích? Zjistíme to za vás a zajistíme vám relevantní data.

Digitální PR

Media relations

Moderní web musí být jednoduchý, čtivý, uživatelsky přívětivý a dobře optimalizovaný pro vyhledávače. Máte už takové stránky?

Začleňování sociálních sítí

Myslíte si, že sociální sítě nejsou nic pro vaši firmu? Přesvědčíme vás o opaku! Ovládněte digitální svět a získejte náskok před konkurencí.

B2B komunikace

Finanční PR

Každý typ finanční transakce na kapitálovém trhu vyžaduje svou specifickou komunikaci respektující informační povinnosti a další nároky vyžadované na dotčených trzích. Zpracujeme vám projekty komunikace pro fúze, akvizice, úpisy akcií či emise dluhopisů a další transakce na finančním trhu.

Litigační PR

Dojde-li na spor s obchodním partnerem, konkurentem či například regulátorem, je třeba vnější komunikaci podřídit právní strategii. Ve spolupráci s vašimi právními, daňovými a ekonomickými poradci budeme řídit komunikaci ve vztahu k předmětu sporu tak, aby podporovala úspěšné vyřešení sporu ve váš prospěch.

Krizová komunikace

Krizová komunikace začíná a končí v digitálním světě. Víme, jak se bránit mediálním útokům, trollům i pomluvám na internetu. Pomůžeme vám překonat období krize bez šrámů na pověsti díky dlouholetým zkušenostem a praktickým znalostem.

Komunikace změn

Období změn ve firmě přináší pocit ohrožení a nejistoty pro mnohé zúčastněné. Propojíme všechny vhodné nástroje vnější a vnitřní komunikace tak, aby se podařilo udržet firemní klima a motivaci, podporu třetích stran i sociální smír se zástupci zaměstnanců. Pomůžeme managementu vysvětlit potřebnost a podstatu změn a získat pro ně klíčové spojence zevnitř firmy a zvenčí.

Vztahy s komunitami

Pro úspěch našeho podnikání potřebujeme společenský souhlas s tím, co děláme a jak to děláme. Připravíme pro vás systematický program budování vztahů s komunitami důležitými pro vaše podnikání, aby nepochybovaly o tom, že jste jejich dobrým korporátním sousedem.

Kontakt


info@my.cz

+420 724 271 052

Františka Křížka 362/1

170 00 Praha 7

Jsme exkluzivním partnerem FTI Consulting pro Českou republiku.